Kliknite na link da vidite format na engleskom jeziku Engleski

Forme adresa, oslovljavanja i završnih pozdrava

Opšta uputstva

Pre nego što odlučite kako ćete osloviti osobu kojoj pišete ili sa kojim pozdravom ćete završiti pismo ili imejl, proverite kako ta osoba želi da joj se obraćate. Ako niste sigurni kog je pola, pozovite odgovarajuću službu za odnose s javnošću, protokol ili službu administracije kako bi vam potvrdili ovu informaciju. Ako pišete osobi ženskog pola, a niste sigurni kakav je njen bračni status, radije je oslovite sa “Ms." [1] (gospođice) nego sa “Mrs.” (gospođo). Ako je ona potpisala svoje pismo sa “Ms.,” i vi je u odgovoru oslovite sa “Ms.”, jer je upotrebom te skraćenice nagovestila da joj takvo obraćanje odgovara. Odgovarajuće forme za adrese u pismima i na koverti i za oslovljavanja i završne pozdrave u pismima date su u tabeli. Pisma se adresiraju koristeći mala i velika slova kako je pokazano u daljem tekstu.


Oslovljavanje

a) Kada pišete primaocu kome znate ime iz vojne ili državne službe. Ako pišete osobi kojoj znate ime, poznajete je dobro i pritom radi na jednakoj ili nižoj poziciji, koristite njeno ime ili nadimak. Ako tu osobu ne poznajete dobro, koristite (za vojna lica) ‘Dear (poštovani/a) ČIN PREZIME, ili (za državne službenike) ‘Dear Ms, Mrs, Miss, ili Mr …’ (poštovani/a gospođice, gospođo, gospođice ili gospodine). U obraćanju nadređenom, koristite (za vojna lica) ‘Dear ČIN Prezime, ili (za državne službenike) ‘Dear Ms, Mrs, Miss, ili Mr …’. (poštovani/a gospođice, gospođo, gospođice ili gospodine). Ako pišete oficirima, koristite opšte činove; na primer, obraćajte se vazduhoplovnom podmaršalu ili kontra-admiralu sa ‘Air Marshal’ (maršalu) odnosno ‘Admiral’ (admirale).

b) Kada pišete primaocu iz vojne ili državne službe, a ne znate njegovo/njeno ime. Ako ne znate ime primaoca iz vojne ili državne službe, napišite samo radno mesto i ne koristite bilo koji oblik obraćanja ili završnog pozdrava.

c) Kada pišete osobi van Ministarstva odbrane. U pismu civilnom licu, koristite obraćanje ‘Dear Mrs, Ms, Miss ili Mr PREZIME (poštovani/a gospođo, gospođice, gospođice ili gospodine). Kada pišete osobi koja ne radi u Ministarstvu odbrane, navedite njeno prezime, radno mesto i ime organizacije iznad njene adrese. U tom slučaju, koristite ‘Dear Mr, Mrs, Ms ili Miss’ (poštovani/a gospodine, gospođo, gospođice ili gospođice) i njeno prezime u obraćanju. Ako ne znate ime osobe, ili želite da pišete organizaciji u celini, iz nekog razloga, koristite obraćanje ‘Dear Sir’ (poštovani), ‘Dear Madam’ (poštovana) ili ‘Dear Sir or Madam’ (poštovani).


Završni pozdrav i blok-potpis

Ako vaše pismo počinje sa ‘Dear IME’, završite ga sa ‘Yours sincerely’ (iskreno). Ako počinjete na drugi način, završite sa ‘Yours faithfully’ (s poštovanjem). Ako primaoca niste oslovili na bilo koji način, nemojte pisati nikakav završni pozdrav. Potpišite pismo i dodajte blok-potpis koji sadrži inicijal vašeg imena i prezime, čin (ili gospodin, gospođa ili gospođica za državne službenike) i radno mesto (ako se ono ne pojavljuje u zaglavlju), kao u primeru:

Dž. D. Smit
G-đica
Dž. D. Smit
Služba za žalbe, Komanda eskadrile
Kontrolor za žalbe

Kada pišete zaposlenom na nekom radnom mestu ili postoji više od jednog primaoca. Ne koristite ni oslovljavanje ni završni pozdrav, samo na kraju stavite potpis i blok-potpis.

Kada pišete osobi kojoj znate ime. Koristite način obraćanja ‘Dear Col Smith’ (Dragi pukovniče Smit) i završni pozdrav ‘Yours sincerely’ (Iskreno), zatim potpis i blok-potpis. Ne stavljajte inicijale ni titule posle svog imena i imena primaoca.

Primalac Adresa na koverti i u pismu Oslovljavanje Završni pozdrav
Engleski Srpski Engleski Srpski Engleski Srpski Engleski Srpski
The Secretary Ministar Honorable (full name) Dear Mr./Madam Secretary:
(Street)
Washington, DC (ZIP+4 Code)
Uvaženi IME i PREZIME Poštovani gospodin/gospođa ministar
Ulica
Washington, DC (ZIP+4 Code)
Dear Mr./Madam Secretary: Poštovani gospodine / poštovana gospođo ministre Sincerely, Iskreno,
Under Secretary of a Department Pomoćnik ministra Under Secretary of the (Dept)
(Street)
Washington, DC (ZIP+4 Code)
Pomoćnik ministra (ministarstvo)
Ulica
Washington, DC (ZIP+4 Code)
Dear Mr./Mrs./Ms./Miss (surname): Poštovani/a gospodine / gospođo / gospođice / gospođice PREZIME
Sincerely, Iskreno,
American Ambassador (with military rank) Američki ambasador (sa vojnim činom) (Full rank) (full name)
Ambassador
(City)
(Country)
Čin IME i PREZIME Ambasador
(Grad)
(Zemlja)
Sir:/Madam: (formal)
Dear Mr./Madam Ambassador: (informal) or
Dear (rank, surname):
(formalno) Poštovani / poštovana
(neformalno) Poštovani gospodine ambasadore / Poštovana gospođo ambasadore ili Poštovani (čin, prezime)
Very truly yours, (formal)
Sincerely, (informal)
(formalno) S poštovanjem,
(neformalno) Iskreno,
Minister Ministar Honorable (full name)
Minister
(City)
(Country)
Uvaženi IME i PREZIME
Ministar
(Grad)
(Zemlja)
Sir:/Madam: (formal)Dear (Mr.) Minister: (informal)Dear Madam Minister: orDear Mrs./Ms./Miss (surname): (informal) (formalno) Poštovani / Poštovana
(neformalno) Poštovani gospodine ministre / Poštovana gospođo ministre ili
(neformalno) Poštovana gospođo / gospođice / gospođice PREZIME
Very truly yours, (formal) Sincerely, (informal) (formalno)S poštovanjem,
(neformalno) Iskreno,
General General General (full name)
(Local address)
General IME i PREZIME
(Lokalna adresa)
Dear General (surname): Poštovani generale PREZIME Sincerely, Iskreno,
Colonel Pukovnik Colonel or Col (full name)
(Address)
Pukovnik IME i PREZIME
(Adresa)
Dear Colonel (surname): Poštovani pukovniče PREZIME Sincerely, Iskreno,
Warrant Officer Warrant Officer - NEPOZNATO WO or Warrant Officer (full name)
(Address)
IME i PREZIME
(Adresa)
Dear (Mr.) (surname): Poštovani (GOSPODINE) (PREZIME) Sincerely, Iskreno,
Governor of a State Guverner Honorable (full name)
Governor of (State)
(Street)
(City, State) (ZIP+4 Code)
Uvaženi IME i PREZIME Guverner (država)
(Ulica)
(Grad, država)
(ZIP+4 kod)
Dear Governor (surname): Poštovani guverneru PREZIME Sincerely, Iskreno,
Mayor Gradonačelnik Honorable (full name) Mayor of (name of City) (Street) (City, State) (ZIP+4 Code) Uvaženi IME i PREZIME
Gradonačelnik (grad)
(Ulica)
(Grad, država)
(ZIP+4 kod)
Dear Mayor (surname): Poštovani gradonačelniče PREZIME Sincerely, Iskreno,
Foreign Ambassador in the United States Strani ambasador u SAD His/Her Excellency (full name)
Ambassador of (country)
(Local address) (ZIP+4 Code)
Njegova/njena ekselencija IME i PREZIME
Ambasador (zemlja)
(Lokalna adresa)
(ZIP+4 kod)
Excellency: (formal)
Dear Mr./Madam Ambassador: (informal)
(formalno) Ekselencijo
(neformalno) Poštovani gospodine ambasadore / Poštovana gospođo ambasador
Very truly yours, (formal) Sincerely, (informal) S poštovanjem,
Iskreno,
Catholic Priest Katolički sveštenik The Reverend (full name) (add designated letters)
(Local address) (ZIP+4 Code)
Velečasni IME i PREZIME (dodati određena slova)
(Lokalna adresa)
(ZIP+4 kod)
Reverend Sir: (formal)
Dear Father (surname): (informal)
(formalno) Velečasni (neformalno) Poštovani oče PREZIME Sincerely, Iskreno,
Orthodox Priest Pravoslavni sveštenik The Reverend (name)
(Local address) (ZIP+4 Code)
Prečasni IME
(Lokalna adresa)
(ZIP+4 kod)
Reverend Father: (formal)
Dear Father (Christian name): (informal)
(formalno) Prečasni oče
(neformalno) Poštovani oče CRKVENO IME
Sincerely, Iskreno,
Private individuals Privatna lica Mr. (full name)
Mrs. (full name)
Ms. (full name)
Miss (full name)
Mesdames (full names)
Messrs. (full names)
Misses (full names)
(Local address) (ZIP+4 Code)
Gospodin IME i PREZIME
Gospođa IME i PREZIME
Gospođica IME i PREZIME
Gospođica IME i PREZIME
Gospođe IME i PREZIME
Gospoda IME i PREZIME
Gospođice IME i PREZIME
(Lokalna adresa)
(ZIP+4 kod)
Dear Mr. (surname):
Dear Mrs. (surname):
Dear Mrs. (surname): DUPLO
Dear Ms. (surname):
Dear Miss (surname):
Mesdames:
Gentlemen (or Sirs):
Dear Misses (surnames):
Poštovani gospodine PREZIME
Poštovana gospođo PREZIME
Poštovana gospođice PREZIME
Poštovana gospođice PREZIME
Poštovane gospođe PREZIMENA
Poštovana gospoda PREZIMENA
Poštovane gospođice PREZIMENA
Sincerely, Iskreno,

  1. Oslovljavanje Ms se u engleskom jeziku koristi ispred imena ženske osobe kada se ne želi naglasiti njen bračni status.