Zašto SMESTA?

„...Kao ’jezik interoperabilnosti’ engleski jezik omogućava vojnim i drugim oružanim snagama u regionu da efikasno komuniciraju u mirovnim operacijama, da se angažuju zajedno sa nevladinim agencijama u humanitarnim operacijama i da sarađuju sa pograničnom stražom i policijom u borbi protiv trgovine drogom i ljudima...“

Detaljnije

Why SMESTA?

… As the “language of interoperability”, English enables the regional military and other security forces to communicate effectively in peace support operations, to interact with non-governmental agencies in humanitarian activities and to get engaged with border guards and police transnational combat against drug smuggling and human trafficking…

Detaljnije

Program PELT

„Program osposobljavanja u oblasti učenja engleskog jezika“ Opšti cilj ovog programa je institucionalna podrška daljem vođenju kadra Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u profesionalnoj službi i dostizanje odgovarajuće interoperabilnosti za angažovanje u multinacionalnom okruženju.

Detaljnije

PELT PROGRAMME

„Partnership Project for English Language Training“ The aim of this Programme is to provide institutional support to the personnel management in the Ministry of Defence and the Army of Serbia and achieving the interoperability needed for the commitments in multinational environment.

Detaljnije