Kliknite na link da vidite format na engleskom jeziku Engleski

Akcioni plan

Akcioni plan, ili tabela, koristi se za kratko predstavljanje predstojeće aktivnosti u vezi sa nekom temom i prikazivanje akcije i vremenskog plana osoblja koje će ih izvršiti. Potreba za akcionim planom može da proistekne iz jednog ili niza sastanaka. Ovaj plan, takođe, može biti koristan u kompleksnim procesima, kao što je upravljanje projektom. Često se dodaje kao aneks osnovnom dokumentu, a informacije u njemu predstavljaju se u tabeli:

Redni

broj

Stavka (ili tema)

Aktivnost

Datum izvršenja

Aktivnost sprovodi

1

Po potrebi

Ovde se navodi šta treba da bude obavljeno. Može se dodati rezime prethodnih događaja ili diskusije.

ddmmmgg

Radno mesto osobe koja sprovodi aktivnost


(kliknite ovde za engleski primer)Preuzimanje dokumenata

Preuzmite ovaj dokument i primer kao fajl (.doc 27kb)