Зашто СМЕСТА?

„…Kао ‘језик интероперабилности’ eнглески језик омогућава војним и другим оружаним снагама у региону да ефикасно комуницирају у мировним операцијама, да се ангажују заједно са невладиним агенцијама у хуманитарним операцијама и да сарађују са пограничном стражом и полицијом у борби против трговине дрогом и људима…“

Детаљније

Why SMESTA?

… As the “language of interoperability”, English enables the regional military and other security forces to communicate effectively in peace support operations, to interact with non-governmental agencies in humanitarian activities and to get engaged with border guards and police transnational combat against drug smuggling and human trafficking…

Детаљније

Програм ПЕЛТ

„Програм оспособљавања у области учења енглеског језика“ Општи циљ овог програма је институционална подршка даљем вођењу кадра Министарства одбране и Војске Србије у професионалној служби и достизање одговарајуће интероперабилности за ангажовање у мултинационалном окружењу.

Детаљније

PELT PROGRAMME

„Partnership Project for English Language Training“ The aim of this Programme is to provide institutional support to the personnel management in the Ministry of Defence and the Army of Serbia and achieving the interoperability needed for the commitments in multinational environment.

Детаљније